Grubby

Dostihy/Racing


Další aktivitou, kterou bychom rádi s Grubbym vyzkoušeli, jsou dostihy. Obdobně jako u coursingu se při dostizích běhá za návnadou, ta ale nikam neuhýbá a kopíruje upravenou dráhu, většinou ovál, a taky to nebývá klasický coursingový střapeček, ale pešek "zajíc".

Racing is another activity we'd like to try with Grubby. Similarly as coursing it's about chasing the lure, but dogs run on a track until they reach the finish line, the time is messured. The lure is not the coursing one - stripes of plastic bags tied to the string, but it's mostly an artificial "rabbit".

2011
Datum/Date Závod/Event Kategorie/Category Časy/Times Umístění/Placing
03.07.2011 Storch von Marchegg (AT) pokročilý/graduate, 360m29,98s51,43s 1/1
05.06.2011 Int. NÖ Meisterschaft (AT) začátečník/beginner, 360m29,48s29,88s 1/1
24.04.2011 Int. ARH-Marchegg Trophy (AT) začátečník/beginner, 360m28,51s29,09s 1/1
2010
Datum/Date Závod/Event Kategorie/Category Časy/Times Umístění/Placing
01.08.2010 Hundesport Racing (AT) začátečník/beginner, 360m28,27s28,44s 1/1
20.06.2010 Storch von Marchegg (AT) začátečník/beginner, 360m28,31s28,05s 1/1
25.04.2010 Int. ARH-Marchegg Trophy (AT) začátečník/beginner, 80m6,97s6,74s 1/1
2009
Datum/Date Závod/Event Kategorie/Category Časy/Times Umístění/Placing
08.11.2009 Racingmatch Marchegg (AT) začátečník/beginner, 80m7,39s7,28s 1/1
26.09.2009 Rhodesian Ridgeback Racing Mastership Marchegg (AT) začátečník/beginner, 80m8,35s6,86s 2/2


03.07.2011: "Storch von Marchegg"

Stejně jako loni bylo chladněji a poprchalo, tak jsme se těšili, že se do toho Grubča pořádně opře, když už startuje jako profík. Už v prvním kole bylo vidět, že u druhé zatáčky výrazně zpomalil. Je to nejkritičtější místo dráhy a spousta psů se tady zastavuje, většinou ztrácejí návnadu, která už je za zatáčkou. Grubča to má už taky za sebou: ve druhém kole se tu úplně zastavil a zůstal stát, ale nakonec se znovu rozběhl a doběhl do cíle, tomu odpovídá i jeho čas:-)Vyhlášení probíhalo už za vydatného deště, dostali jsme licenci na papíře a výkonnostní odznáček AKZ Bronze.

The weather was same as last year, so we thought Grubby would run fast in his premiere in graduate class. But already during the first round we noticed he markedly slowned down at the second curve. It is the most critical part of the track, a lot of dogs stopped to run here while the lure is behind the curve already and they lost the sight of it. It happened to Grubby too: during the second run he stopped there and stared, but in the end he started running again and reached the finish line, you can see that on his time:-) It was raining cats and dogs at the very end of the race, we got our licence diploma and performance badge AKZ Bronze.

05.06.2011: Int. NÖ Meisterschaft, Marchegg

Vedro, vedro, vedro. Když jsme přijeli na přejímku, už se kvůli počasí běhalo, pořadí jednotlivých běhů bylo sice trochu chaotické, ale na všechny se dostalo a rychle bylo hotovo než nás přepadl ten největší pařák. Taky se povinně běhalo bez náhubků. Grubby si tímto závodem splnil licenci pro běhání na ovále a postoupil do třídy pokročilých.

Hot, hot, very hot. Because of the weather the racing started very early, it seemed very chaotic at first, but all did their runs and it was very quickly done before the great scorcher got us. Running with muzzles was not allowed. Grubby did his last two runs for his licence and got himself to graduate class.

24.04.2011: Int. ARH-Marchegg Trophy

Po delší době jsme se vypravili do Rakouska zaběhat si na ovále. V plánu jsme měli dva licenční běhy ze čtyř povinných. Závod pěkně odsýpal, přihlášeno bylo pouze dvacet psů, takže se zdálo, že jsme pořád na řadě:-) Grubíno úspěšně nakročil ke splnění licence, vyráchal se ve svém oblíbeném potůčku a vyběhal si v nulové konkurenci první místo:-))

After a long time we visited oval racing grounds in Marchegg again. Our goal was two licence runs out of four required. All went smooth, there were only twenty runners, so it seemed to be always our turn:-) Mr. Grubby did his first steps toward racing licence without any problems, took a bath in brook and took the first place in his category with zero competition:-))

01.08.2010: Hundesport Racing, Marchegg

Tohle byl hodně náročný den: horko a kolem 70 psů:-) Grubča trávil svůj čas ve stínu u auta a pod autem, páč kufr mu zabral spící páneček, uběhl si dvakrát svých 360m, byl seřván rotvajlerkou Lucy, takže pak už jen pro jistotu decentně očichával Ališouna:-) Jo a vůbec se mu nelíbilo, že mu někdo vypustil jeho oblíbený potůček.
I přes nepříjemné vedro se na dráhu těšil: v první běhu tak moc, že ihned po startu spadl na čumák:-) O přestávce se běhalo Fun Agility, raději jsme se neúčastnili, náš sexuální maniak upřednostňuje nyní spíše skákání na feny než skákání přes překážky:-)) Díky Ališounům za společnost při čekání na kokardy a za pamlsky - opravdu byly karamelové!:-)

This was very long day: hot weather and around 70 racing dogs:-) Grubby spent his time in the shade at the car and under the car, his boot was taken by sleeping Jirka, he ran twice his 360m, was bawled out by rottweiler Lucy, so he only took a decent sniff at Ališoun just to be sure:-) And he didn't like at all that someone emptied his favorite brook.
Despite the heat he enjoyed the running: in the first run he was so looking forward to it that he fell on his nose right after "go":-) There was a Fun Agility during the pause, we didn't take part: our sexual maniac prefers to jump on bitches, not over hurdles:-)) Thanks Ališouns for company while waiting for gailliardias and for the treats - they were really with caramel flavour!:-)

20.06.2010: "Storch von Marchegg"

Dnešní závod v Marcheggu se konal za podmračeného počasí, občas sprchlo, občas vykouklo sluníčko. Grubby chtěl běžet už při veterinární prohlídce a všem předvedl, jak umí mrskat nožičkama ve vzduchu a umývat obličeje:-) Tentokrát byl jediným zástupcem ridgebacků. Dráhu 360m zvládl dvakrát pod 29s: 28,31s a 28,05s, po každém běhu skončil v potoce. O přestávkách nezapomněl prohnat každou sukni okolo, většinou ale dostal košem:-)

Today's racing match in Marchegg took place in a cloudy weather, sometimes there was a light rain, sometimes sunshine. Grubby wanted to run at vet control already, and he showed us all how he can swing his legs in the air and kiss faces all around:-) This time Grubby was the only one ridgeback. The track of 360m he managed twice under 29s: 28,31s and 28,05s, after each run he ended in the brook. During pauses he didn't forget to chase every girl around, mostly he met with a refusal:-)

29.05.2010: Speciální trénink dostihů pro rhodéské ridgebacky/Special training for RR, Marchegg

V sobotu se na dostihové dráze v Marcheggu konal speciální trénink pro rhodéské ridgebacky, a tam jsme nemohli chybět. Dorazili jsme jako první a skoro jako poslední odjížděli:-) Běželi se tři kola, ale v průběhu druhého došlo k technické závadě. Po opravě a dokončení druhého běhu to většina účastníků zabalila a odjela domů, a tak jsme na třetí kolo zůstali jen dva - Grubíno a jedna fenka.
Grubča běžel poprvé trať 360m a byl moc šikovný. Jen si nejsem jistá, co si užíval víc - běh nebo ráchání se ve vodě:-) Každopádně tady jsou Grubbyho časy: 30,75s, 28,02s a 28,95s.

On Saturday there was a special training for rhodesian ridgebacks held in Marchegg and we couldn't miss it. We arrived as first and were almost last to go home:-) There were three runs planned, but during the second round technical trouble occurred. After reparation and finishing the second run, most of participants decided to leave and go home, so for the third run only Grubby and one bitch were left.
Mr. Grubby ran 360m track for the first time and it went very well for him. I'm not sure what he enjoyed more - running or playing in water:-) Anyway here are Grubby's times: 30,75s, 28,02s and 28,95s.

 

25.04.2010: Int. ARH-Marchegg Trophy

Tak jsme se po zimě dočkali i běhání na oválu a rovnou to byl závod. Grubby musí mít v Marcheggu vždy něco speciálního, takže tentokrát vypadl z katalogu úplně:-) Vzhledem k naší sobotní aktivitě jsme ho přihlásili na krátkou trať, tzn. na 80 metrů. To by ale nebyl Grubby: ještě před začátkem běhání si dal coursing za živou návnadou - tu se mu uvolila dělat fenka basenji Nibi a pěkně ho proháněla. Za ridgebacky dneska běhali Tibi, Sára, Hugo, Džamal a Amal. Grubča odsprintoval svých 80m pod sedm vteřin: 6,97 s a 6,74 s, což je jeho nejlepší čas na této vzdálenosti.

So we lived to see the oval racing after the winter break and it was even a racingmatch. Grubby must always have something special in Marchegg, this time he was missing in the catalogue completely:-) Because of our Saturday's activity we entered him for a short track 80m. But it was not enough for Grubby: yet before the start he did a coursing with lively lure - a basenji female Nibi volunteered for this job. Today's ridgeback-team was as follows: Tibi, Sára, Hugo, Džamal and Amal. Mr. Grubby made his 80m under seven seconds in both runs: 6,97 s and 6,74 s, which is his best time on this distance so far.

Marchegg

Počasí nám dnes předvedlo, jak si představuje léto, a to včetně létajícího hmyzu, který přiváděl našeho zrzavce k šílenství. O přestávce se věnoval fenkám a způsobně hlídal spícího pánečka. My si udělali piknik a užili si neděli.

The weather gave us a summer preview, including flying bugs, which made our ridgeback crazy. During the break he attended to females and mannerly guarded sleeping Jirka. We had a tasty picnic and enjoyed the Sunday.

08.11.2009: Racingmatch, Marchegg

V neděli se vstávalo brzo, náš cíl: Marchegg, kde se běžel poslední letošní závod. Ještě loni bylo běhání spojeno s vyzkoušením si agility o přestávce, letos agility chybělo pravděpodobně kvůli počasí a počtu účastníků, přeci jen přihlášeno bylo na sedmdesát psů a i když dopoledne zasvítilo i sluníčko, na druhé kolo běhů už trošku sprchlo a celý závod končil za padající tmy.

We got up early on Sunday for Marchegg and its last Racingmatch of this year. Last year there was a possibility to try agility with your dog in the pause between the runs, but not this time: the weather was threatening with rain and there was entry of almost 70 dogs. We got some sunshine around noon, but the second round was followed by raindrops and the racingmatch ended at the dawn.

Marchegg

Grubča si celý den řádně užil: při veterinární prohlídce se paní se stetoskopem radostí, že si dneska zaběhá, vrhal do náruče a co prováděl s panem startérem, raději zveřejňovat nebudeme. V přestávce mezi koly řádil s partou basenjiků a na každý běh mě od vstupní branky neomylně tahal k padocku. To, že na startovní listině byl veden jako fenka, ho nijak nerozhodilo, hlavně, že prožene „zajíce“. A tady máme časy na 80m: první běh za 7,39 s a druhý běh za 7,28 s.

Celkem byli v Marcheggu tři ričouni: náš Grubby, Tibi a Lara, každý závodil v jiné kategorii. Jako cenu jsme si vyběhali památečního sněhuláka, kokardu, pískací balonek (ten asi za trest) a poživatelný kartáček na čištění zubů, ten však neopustil území Rakouska a byl ihned zlikvidován sežráním. Díky Katce od Lary za pokec, čekání na další běh nám tak příjemně rychle uběhlo:-)

Grubby was enjoying the whole day: the fact that he would run today made him jump to arms of the lady with stethoscope at the vet check-up and we are not going to publish Grubby's behaviour at the start. For the pause between the rounds he found a pack of basenjis to play with and for every run he knew exactly how to pull me to padock. Grubby was listed as a bitch, but he didn't mind this little detail, he was just eager after chasing the lure. And here we have results for his 80m-runs: first round 7,39 s and the second one 7,28 s.

There were only three ridgebacks in Marchegg: our Grubby, Tibi and Lara, each one had his own category for racing. We won first place in ours and got some nice rewards: a little reminder snowman, gailliardia, squeeking ball (oh my) and eatable toothbrush (eaten on the spot). Thanks Katka from Lara for talking, the waiting for runs went pleasantly and quickly by:-)

01.11.2009: Trénink/Training ARH Marchegg

Když jsme dnes kolem desáté vyjížděli z Husovického tunelu, začalo tak trochu sněžit a nám bylo malinko líto, že Grubbyho připravíme o jeho první sníh, protože jsme ho právě odváželi směrem na jih. Sníh ale brzo přešel do mlhy husté tak, že by se dala krájet, takže se to vlastně nepočítá. Na konci mlhy nás nečekal rybník Brčálník a Rákosníček, ale Romča, která nám dnes dělala milou společnost na našem dalším poněkud mrazivějším dostihovém tréninku v Marcheggu.

Na místo jsme dorazili v předstihu, takže jsme si první běh dali se začátečníkama – tréninky se teď běhají zvlášť pro úplné začátečníky a zvlášť pro ty pokročilejší. Náš oblíbený pan startér, námi přezdívaný Falco, se snažil Grubana na běh navnadit máváním chlupatého pešku. Působilo to jako červený hadr na býka. Grubby, který dosud trávil čekání na běh skučením a s hlavou vraženou v živém plotu, jenž odděluje dostihovou dráhu od zázemí, nechal svou posedlost rozvinout naplno a pokusil se přeskočit branku u příchodu ke startu. Na samotný start jsme přišli oba po dvou. Kdyby ten náš zrzek zabral všema čtyřma, obávám se, že budu potupně vláčena po trati. Ale běžel krásně, to se musí nechat. Druhý běh byl to samé v bledě modrém. Na příští týden jsme se přihlásili na Racingmatch „FIT and FUN by JUMP and RUN“, tak doufejme v pěkné počasí.

As we headed out of city for today's training in Marchegg, there were some snowflakes falling from the sky and we felt a little sorry for taking Grubby away from his very first snow. But the snow turned quickly to fog, so it doesn't count. We picked our friend Romča to keep us company on our little frozen racing training.

We arrived in advance, so we did our first run together with newcomers - trainings are now separated for newcomers and for the advanced runners. Our favourite man-on-start, nickname Falco, tried bait Grubby for his run with showing him hairy dummy, it worked like red rag for a bull. Grubby went out of his mind and tried to jump over the gate to get to the starting area. I had to bring him there on his two legs, else he would push me around on the track. He ran very nice, I must admit. And same for the second run. Next week there will be Racingmatch „FIT and FUN by JUMP and RUN“, and we hope for nice weather.

26.09.2009: Rhodesian Ridgeback Racing Mastership, ARH Marchegg

Na tuhle sobotu jsme se těšili, protože nás čekaly první závody – 1. ročník Rhodesian Ridgeback Racing Mastership v rakouském Marcheggu. Ráno jsme vyzvedli naše fanynky a zamířili vstříc dobrodružství. Sešlo se nás na padesát ričounů. Grubby startoval v kategorii 80m. Běžely se dvě kola, psi a feny zvlášť a o konečném pořadí rozhodoval součet obou časů.

We were looking forward this Saturday - we had our very first competition – 1. edition of Rhodesian Ridgeback Racing Mastership in Marchegg, Austria. In the morning we picked our fans and headed for adventure. There were like fifty ridgebacks. Grubby's category was the one of 80m. There were two rounds, dogs and bitches separately and the sum of time for two runs decided the rankings.

Marchegg

Udržet toho našeho šílence na startu začíná být pořádná fuška. Ještě před nástupem na dráhu se snažil narvat do živého plotu a dostat se tak za „zajíčkem“. V prvním kole ho dohonil za 8,35 s a na druhý pokus dokonce za 6,86 s! Celkově to stačilo na druhé místo: dostali jsme spoustu cen, krásnou medaili a ještě krásnější diplom. Celý den jsme si moc užili a děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci, už se těšíme na příště.

It's getting hard to keep Grubby at the start. He tried to jump into hedge to get on the track. In the first round he "catched the rabbit" in 8,35 s and the second attempt was even better: 6,86 s! It meant the second place in our category: we got a lot of rewards, pretty medal and even prettier diploma. We've really enjoyed all day and thank to all involved in organization of this event, see you next year.

13.09.2009: Trénink/Training ARH Marchegg

Dnešní neděli dopoledne jsme se podruhé vypravili do Rakouska na trénink. Grubbyho jsme přihlásili do začátečníků, ale vzhledem k tomu, jak krásně běžel, příště to už bude měřených 80m:-) Stačilo, aby jen slyšel naviják, a mohl se zbláznit. Pravda, ještě "nezpívá" jako někteří, ale obávám se, že k tomu brzo dojde.

Our second training on the racing oval in Marchegg. Grubby ran as a beginner, it went pretty well for him, next time we'll try 80m with messured time:-) The sound of the cable drum only makes Grubby to go crazy about running. I'm afraid next time he'll start to "sing" like the others usually do:-)

16.08.2009: Trénink/Training ARH Marchegg

Za docela parného dne (i když to tak ráno nevypadalo), jsme se vypravili na dostihovou dráhu ARH Marchegg v Rakousku. Hlavně nás zajímalo, jestli běhání "dokolečka" bude Grubbyho bavit stejně jako pronásledování střapečku na coursingu.

Tréninky pro všechna psí plemena se v Marcheggu konají většinou každou neděli od dvanácti hodin. My přijeli trochu později, což nevadilo, protože začátečníci běhají až ke konci. Na oválu se běhá 80m, 360m a 480m. Grubby si jako začátečník a štěně vyzkoušel jeden běh na 80m a šlo mu to moc pěkně - hlavně, když to před ním utíká:-).

One hot day our car took us to Austria on racing oval ARH Marchegg. We were curious about Grubby and racing. So far he showed his interest in chasing the coursing lure, but racing is running on oval, maybe could be boring for him.

Trainings in Marchegg are held for all dog breeds almost every Sunday from noon. We came a little late, but never mind, newcomers' runs are at the end of every round. There is 80m-track, 360m and 480m-track. Grubby as a newcommer and puppy tried one run of 80m and he did very good - as long as it runs in front of him, he will chase it:-).